CALL EN PUTOPTIES

CALL EN PUTOPTIES

Het belangrijkste voor kopen van opties is dat:
– u van tevoren weet hoeveel de maximale verlies kan zijn
– u met een hefboom kunt profiteren van een koersstijging of koersdaling

U bent bijvoorbeeld positief voor het aandeel Wolters Kluwer en overweegt om 200 aandelen te kopen voor 20 euro per stuk.
Dit zou dus 4000 euro gaan kosten. Als WKL binnen 2 jaar op 25 euro staat (uw doel) wilt u alles verkopen en heeft u 25% winst. Is er een interessant alternatief voor 200 aandelen WKL kopen?

Open koop 2 call WKL dec 2015 met uitoefenprijs 20 voor 2 euro. Dit betekent dat u geen 4000 euro hoeft te investeren maar slechts 400 euro. (2 opties x 100 x2 euro). De rest van uw geld kunt u in andere zaken investeren of als buffer aanhouden. U heeft nu het recht om 200 aandelen Wolters Kluwer te mogen kopen voor 20 euro. Dit recht loopt t/m de 3e vrijdag van dec. 2015 (expiratie). U heeft een recht, geen plicht. U bent niet verplicht om deze opties aan te houden tot einddatum.

Hoe ziet de verlies/winst grafiek er uit aan het einde van de looptijd van deze optie?

wkl

U ziet dat als het aandeel onder de 20 euro staat, u dan maximaal verlies maakt. Uw gehele investering is dan weg. U heeft 400 euro verloren. Een groter bedrag verliezen dan 400 euro is onmogelijk. Zelfs als het aandeel op nul staat, is uw maximaal te verliezen bedrag 400 euro. De winst is onbeperkt.

De praktijk, waar u op moet letten

Laten we een ander voorbeeld van Facebook nemen en hiervoor de chart naar boven halen

fb.PNG

We zien dat de koers op 28 feb op $68,46 staat en speculeren in dit geval op een koersstijging. Hiervoor kopen we call optie voor de maand Maart. Als we zouden speculeren op een koersdaling hadden voor een put optie gekozen. We pakken vervolgens de option chain van ons handelplatform erbij. In dit geval gaat het hier om een Amerikaans handelsplatform en dit zal er iets anders uitzien dan het gemiddelde Nederlandse, maar laat u hier niet door afleiden. Het gaat om de essentie en deze is overal hetzelfde.

 fb1.PNG

Dit ziet er ingewikkelder uit dan het is. Links staan de callopties, rechts de puts van Maart (de afloopdatum van maandopties zijn altijd de 3e vrijdag van de maand, in dit geval 21 maart. U ziet bij de verschillende tabs dat er ook weekopties zijn: Mar07-14, Mar14-14 etc. Weekopties hebben -logischerwijze- een kortere looptijd en lopen elke vrijdag af. In ons voorbeeld kiezen voor de maandoptie omdat we denken meer tijd nodig te hebben voor een koersstijging. We hebben na vandaag (28 feb)  nog 3 handelsweken te gaan voordat het 21 maart is.

Strikes (uitoefenprijzen), bied en laat
In het midden staan de uitoefenprijzen (strikes). Dit is de minimaal vereiste  koers wil de optie op op de expiratiedatum nog enige waarde hebben. Ook ziet u de bied- en laatprijzen, hier genoteerd als bid en ask. De laat (ask) is de prijs die u betaalt als u een optie aanschaft. De bied prijs (bid) is de prijs die u krijgt voor uw optie op het moment dat u er vanaf wil.

ITM, ATM en OTM
Tot slot ziet u een arcering (grijze gedeelte). Bij de calls strekt dit gebied zich tot $67,50 en bij de puts begint het bij $70. Aan de arcering kunt u snel zien of een optie In the Money (ITM) is. In ons voorbeeld: de koers van Facebook is $68,46 dus de call optie van 67,50 is ITM. Naast de term ITM kennen we ook nog At The Money (ATM) en Out of The Money (OTM) opties. In ons voorbeeld is de calloptie van $70 At the Money (ATM is altijd de eerstvolgende strike die na de laatste ITM optie komt). De callopties 72,50 en hoger (75, 77,50 etc etc) zijn alle out of the money (OTM).

Verwachtingswaarde en intrinsieke waarde
De prijs van een optie bestaat uit de verwachtingswaarde, eventueel aangevuld met de intrinsieke waarde.
Voorbeeld: Van intrinsieke waarde is alleen sprake als de optie ITM is. Zo zien we in de option chain dat de MAR $60 CALL. die ITM is, voor $8,95 kan worden gekocht. De koers van het aandeel staat op 68,46. Hiermee is de intrinsieke waarde $8,46 (68,46 – 60,00). De rest is verwachtingswaarde, in dit geval $0,49. Opties die niet ITM zijn hebben geen intrinsieke waarde en kennen alleen verwachtingswaarde.

Welke moeten we nu kiezen?  Om de prijzen van opties beter te kunnen begrijpen zou u de volgende vraag kunnen stellen: hoe groot acht ik de kans dat optie a, b of c In The Money komt? Hoe groter de kans, hoe duurder de optie. De $90 calls zijn spotgoedkoop, maar hebben natuurlijk een geringe kans om de eindstreep te halen.

In de linkerkolom zien we de laatprijzen van de callopties, hier de ask prijzen. Let erop dat de spreiding (of het verschil) tussen bied en laatprijzen niet te groot mag zijn. In dit voorbeeld zijn de verschillen minimaal omdat Facebook veel wordt verhandeld, maar bij minder liquide opties zijn de verschillen soms enorm, bijvoorbeeld: bied 0,80 en laat 1,50. Dit betekent dat u $150 per optiecontract betaalt en er direct slechts $80 voor kunt terugkrijgen! Er moet dus een enorme stijging plaatsvinden voordat u breakeven op deze trade draait. Hier is is dit voorbeeld geen sprake van.

We verwachten dat Facebook binnen deze 3 handelsweken een behoorlijke stijging gaat laten zien en kiezen voor een ATM optie, met een uitoefenprijs / strike van $70. Kijk u goed in de option chain en u ziet dat de  laatprijs (ask) $1,92 is. Hadden we een daling verwacht, dan kochten we een putoptie en kozen we bijvoorbeeld de MAR $70 PUT voor $3,50 of de MAR $67,50 PUT voor $2,12.

Terug naar onze MAR $70 Call aankoop. We willen maximaal $1000 investeren, dus kopen we 5 contracten. De berekening is dan als volgt:

5 x MAR $70 CALL a $1,92 = 5 x $1,92 x 100 = $960

(een optiecontract gaat uit van 100 aandelen en moet hiermee dus worden vermenigvuldigd)

We laten nu aan de hand van een afbeelding zien hoe de prijs van onze optie kan fluctueren. Allereerst is het goed om te begrijpen  wat er met de prijs van de optie gebeurt op de dag van uitoefening, in ons geval 21 maart (in de praktijk zullen we veel eerder dan 21 maart verkopen)

– Als de koers op 21 maart  op $70,00 of lager staat is de waarde nihil. Onze investering van $960 is geheel verloren.

– Als de koers op 21 maart  op 70,10 staat is is de waarde van onze optie 0,10. Van onze investering van $960 is nog $50 over (5 x 100 x 0,10)

– Als de koers op 21 maart  op 71,92 staat is de waarde van onze optie 1,92, precies wat we er voor hebben betaald. We spelen dus quite.

– Als de koers op 21 maart  op $77 staat is de waarde van onze optie $7,00. Onze totale winst wordt dan: 5 x 100 x $7 = $3500 minus $960 = $2540, zo’n 265%

Op onderstaande afbeelding zien we de waarde van onze optie nav koersstijgingen of dalingen. Duidelijk is te zien dat hoe eerder de koers stijgt, hoe meer de optie in waarde toeneemt (hoe groener hoe beter) . Als de koers gelijk blijft of daalt zal er steeds meer van de optiewaarde verloren gaan. Theta is aan het werk!

fb2.PNG

update 6 maart: de koers van Facebook is gestegen naar $70,84. Onze $70 call van $1.92 is nu ITM en de waarde ervan is gestegen naar $3,10, zie onderstaande afbeelding. Als we nu zouden verkopen dan krijgen we er 5 x 100 x $3,10 = $1550 voor terug. Een prachtige winst van bijna $600 in 4 handelsdagen! Prachtig, we gaan verkopen: sell to close!

Wat bepaalt de prijs van een optie en welke zaken spelen een rol?
Die wordt bepaald door de zogenaamde Grieken: beta, delta, theta, vega en rho.

Beta is de volatiliteit van een aandeel ten opzicht van de index Bijv. ING heeft een beta van 3; het aandeel fluctueert 3x zo hard als de aex index

Delta: hoeveel verandert mn optie in waarde bij verandering vd onderliggende waarde. Bijv. philips stijgt van 20 naar 22, hoeveel verandert mijn call in waarde

Gamma: de verandering van de delta bij verandering onderliggende waarde

Theta: tijdswaarde

Rho:  verandering vde rente

Vega: verandering vd volatiliteit

Dit klinkt ingewikkeld. De belangrijkste zaken die een rol spelen zijn de koersontwikkeling, vraag en aanbod van de optieprijzen, volatiliteit en tijd. Koersontwikkeling is vanzelfsprekend: als de koers stijgt zal de prijs van de optie meestijgen (tenzij theta harder stijgt, maar daarover later meer). Vraag en aanbod van de optieprijzen is ook vanzelfsprekend: hoe meer vraag, deste harder zullen de prijzen stijgen. Rho (rente) speelt zo’n kleine rol, dat we deze niet behandelen.

Volatiliteit
Hoe volatieler het aandeel, hoe minder heftig de optieprijs reageert op veranderingen in de koers. Zo is Facebook veel volatieler dan bijvoorbeeld Bank of America. In onderstaande afbeeldingen zien we dat Facebook (call $70) een volatiliteit heeft van iets meer dan 40%. Bank of America heeft een volatiliteit van bijna 23%. Deze percentages worden bepaald door de market makers aan de hand van formules. Sommige momentum aandelen hebben een volatiliteit van 100% of meer; voor het kopen van puts/calls betekent dit in de meeste gevallen: afblijven.

fb3.PNG

Wat betekent dat nu? De algemene regel luidt: hoe lager de volatiliteit, hoe hoger de beloning bij koersstijgingen. Hoe hoger de volatiliteit, hoe harder een aandeel moet ‘werken’ om een hoog rendement te geven.

We kunnen dit het beste uitleggen met een voorbeeld van twee call opties waarvan de koersen met hetzelfde percentage stijgen:

Voorbeeld 1 – Facebook
We kopen de 5x de MAR $70 CALL voor 1,92 = $960. De koers staat op $68,46 en direct na onze aankoop stijgt de koers met 2% naar $69,83. Als gevolg hiervan zal de optiepremie ook stijgen, in dit geval naar ongeveer $2,52, ofwel een winst van 31%. Onze geinvesteerde $960 is nu ongeveer $1.257 waard.

Voorbeeld 2 – Bank of America
We kopen 56 x de MAR 17 CALL voor 0,17 = $952. De koers staat op $16,53 en direct na onze aankoop stijgt de koers met 2% naar $16,86. Als gevolg hiervan zal de optiepremie ook stijgen, in dit geval naar ongeveer $0,29, ofwel een winst van 70%. Onze geinvesteerde $952 is nu $1.618 waard.

Tijd (theta)
De tijdswaarde van call en putopties is altijd negatief. Tijd is hier dus letterlijk geld. Stel, we kopen de ATM call optie $17 van Bank of America voor $0,17 (huidige koers $16,53) . De volgende  twee weken verandert de koers van dit aandeel niet en blijft het op $16,53 staan.  De prijs van de optie zal in dit geval echter altijd dalen omdat het steeds onwaarschijnlijker wordt dat deze optie op 21 maart In the Money komt. Als de koers een week voor expiratie nog steeds op $16,53 staat, zal de waarde van optie ongeveer $0,03 zijn. Het dalen van de optieprijs is in dit geval geheel te wijten aan theta. We zouden ook een ITM optie kunnen kiezen, bijvoorbeeld de MAR €16 CALL voor $ 0,69. Onder dezelfde omstandigheden (gelijkblijvende koers) zou deze optie veel minder snel in waarde dalen. De prijs van deze optie is dan minimaal € 0,53 + een kleine premium van circa €0,05. De optie zal dan een waarde hebben van ongeveer €0,58. In het voorbeeld van Bank Of Amerika zou het dus beter zijn om deze ITM optie te kopen.

Een ander voorbeeld om het effect van tijd te bestuderen is het kijken naar verschillende looptijden.

  • De MAR Bank of America CALL $17 kost $0,17
  • De APR Bank of America CALL $17 kost $0,32
  • De MAY Bank of America CALL $17 kost $0,46

 

Hoofdstuk 2: Opties Schrijven