EW cartoon

 

Onderstaande blog is afkomstig van één van onze Beurslab vrienden, op Twitter te vinden onder de naam @elliotwave_nerd

 

Beste lezer,

Op regelmatige basis voorzie ik de leden van Het Beurslab van analyses ten aanzien van de Dow Jones, DAX, Nasdaq en individuele aandelen. Als hobbyist analyticus tracht ik met behulp van technische analyse een uitspraak te doen over het toekomstig verloop van diverse onderliggende waardes.

Een grafiek van het koersverloop uit het verleden is daarvoor dus het uitgangspunt. Om daarvan de waarde te kunnen inschatten, gaat men in de technische analyse er van uit dat het koersverloop uit het verleden een middel kan zijn om toekomstig koersverloop te kunnen voorspellen. Dit geldt zeker als blijkt dat patronen uit het verleden worden herhaald. Zo zijn er binnen de technische analyse verschillende methodes om dat te kunnen doen.

Elliottwave analyse is één daarvan. Een methode waarbij naast het koersverloop, ook een menselijke emotionele factor binnen het koersverloop is onderzocht. “Kuddegedrag”, oneerbiedig gezegd, binnen financiële markten. We kunnen door middel van deze methode een trendmatige beweging en correctie daarop in kaart brengen. Het voordeel daarvan is dat men in een vroeg stadium een eind of start van een trend kan proberen in te schatten.

Om overzicht te houden in het koersverloop over de middellange termijn is het belangrijk dat de tijdsperiode van het koersverloop niet te kort wordt genomen. Hierdoor wordt enige “ruis” uit het patroon gefilterd. En valt de grote lijn beter te bespeuren. Daarom zijn maandkoersen in vergelijk tot dag- of uurkoersen beter geschikt.

DOW JONES

Onderstaande figuur is het koersverloop op maandbasis van de DOW JONES over ongeveer de afgelopen 20 jaar. Een koersstreep, een zogenaamde candle, stelt daarbij het koersverloop van één maand voor. Deze zijn groen voor een positieve maand en rood voor een negatieve ofwel daling die maand.

Daarin getekend een verondersteld parallel opwaarts kanaal, en een op basis van elliottwave geteld patroon.
Vanuit rood 2 zien we een start van een trend die momenteel al dus ongeveer 10 jaar in beslag neemt. En een enorme stijging in die periode heeft afgelegd. Binnen deze trend kunnen we subgolven ontdekken.

De veronderstelde telling geeft hierbij aan, dat bij het zetten van grijs iii de trendmatige beweging tijdelijk is gepauzeerd en een correctie is ingezet naar een lager niveau om daar de trend wederom te hervatten. Een oude iv golf van een voorgaande golf uit het verleden is normaliter daarbij het koersdoel. Aangezien er een grote golf is afgerond, tenminste daarvan ga ik momenteel uit, zal daarbij de koersval niet stoppen bij de zone rond 21000, maar een zone lager gaan die ongeveer bij de 16000 zal zijn. Het smalle getrokken dalende kanaal geeft daarbij het eventuele verloop aan.

Zoomen we daarbij in, dan zal bij het voortzetten van het tempo van de huidige daling die zone bereikt zijn in de eerste helft van 2019.
afb 1: maandgrafiek Dow Dow (grafiek: IG Markets)
dow_elliot
afb. 2: maandgrariek Dow Jones, ingezoomd
dow_elliot2

DAX

Op vergelijkbare wijze kunnen we dit ook doen voor de Duitse DAX index.
Ook hier ga ik uit van een pauze in de trend, en een tijdelijke correctie daarop. De oude iv golf die daarbij het koersdoel is, ligt hierbij ongeveer rond 9000 punten. Daarnaast heb ik een extra indicator toegevoegd, een sterkte indicator, rsi genaamd.
Wat deze indicator ondermeer duidelijk maakt, is dat in tegenstelling tot hogere koersen in de DAX index, de sterkte daarbij niet is toegenomen. Keer op keer maakt deze lagere toppen in tegenstelling tot de DAX index. Een teken van (toekomstige) zwakte.
Zoomen we daarbij in, dan zien we net als bij de DOW JONES index dat de targetzone rond 9000 medio 2019 verwacht kan worden.
Echter, ik maak daarbij nog één kanttekening.
In de ingezoomde figuur kan wellicht toch nog een variant optreden, waarbij de huidige trendbeweging niet ten einde is en er dus nog één hogere top op de korte termijn wordt gezet richting 14000. Een opwaartse uitbraak uit het smalle dalende kanaal is daarbij wel een vereiste. Waarna bij het zetten van die top, alsnog de zone rond 9000 zal worden opgezocht.
Gezien het veronderstelde verloop van de DOW JONES, is die variant niet groot maar niet geheel verwaarloosbaar.
afb. 3 Maandgrafiek DAX
dax_elliot1
NB.
Deze beleggingsvisie behelst geen individueel beleggingsadvies maar geeft daarbij een algemene indruk waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsvisie is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Beslissingen op basis van deze visie zijn voor uw eigen rekening en risico. Het is geschreven op persoonlijke titel, en Het Beurslab deelt daardoor niet vanzelfsprekend dezelfde visie.